Veinett | Bygg | Miljø

● Soping av vei, uteområder, haller, P-hus og mer.

● Spyling med høytrykk for nedvask av driftsbygninger og f.eks P-hus.

● Miljøvennlig ugressfjerning med spesialkost.

● Blåseutstyr for effektiv fjerning av løv og annet graps.

.

.

.

Landbruk

● Har du et kyllinghus som trenger en grundig vask?

● Vi tar oppdrag i forbindelse med nedvask.